Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสาร/กิจกรรม
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
31 มีนาคม 2559

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการตามบูทต่างๆของหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ  เสด็จพระราชดำเนิน โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งผ่านบูทจัดนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ สรรพา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และนายสมศักดิ์ สิทธิเสรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ.-จ.สฎ ร่วมรับเสร็จฯ ด้วย